Regeneracja œlimaków, œlimaki nowe, honowanie cylindrówCiêcie palenie plazm¹, ciêcie kszta³towe rurCiêcie wod¹ , ciêcie glazury, ciêcie gumy,wycinanie uszczelek

Aktualności :

___________________________________________________________________________________________

 • ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY - NOWE USŁUGI. (data : 01.12.2014r.)

  - Cięcie woda , plazma, gazem - więcej ...

  - Gięcie blach - więcej ...

____________________________________________________________________________________________

 • ZAKOŃCZYLIŚMY INSTALACJĘ PRZECINARKI WODNO-PLAZMOWEJ, TRWA WDROŻENIE JEJ DO PRODUKCJI (data : 01.12.2014r.)

  Nowozakupiona przecinarka została pomyślnie zainstalowana i uruchomiona. Trwa proces wdrażania jej do produkcji .

___________________________________________________________________________________________

 • OGŁOSZONO PRZETARG NA ZAKUP I INSTALACJĘ PRZECINARKI WODNO-PLAZMOWEJ (data : 10.03.2014r.)

  Z dniem 10 marca 2014 roku ogłaszamy wszczęcie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i instalacji przecinarki wodno-plazmowej w ramach działania 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 . więcej ...

____________________________________________________________________________________________

 • OGŁOSZONO PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROJEKTU II (data : 03.10.2013r.)

  Dnia 03.10.2013r. ogłoszono przetarg na dostawę materiałów do produkcji instalacji badawczej projektu II pt. „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”. więcej ...

__________________________________________________________________________

 • Dnia 05.08.2013r. ogłoszono przetarg na dostawę materiałów do realizacji projektu pt. „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco – mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”. więcej ...

__________________________________________________________________________

 • ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROJEKTU II (data : 19.03.2013r.)

  Dnia 19.03.2013r. rozstrzygnięto przetarg ogłoszony 11.03.2013r. na dostawę materiałów do produkcji instalacji badawczej tj. stali i wyrobów stalowych więcej ...

_________________________________________________________________________

 • OGŁOSZONO PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROJEKTU II (data : 11.03.2013r.)

  Dnia 11.03.2013r. ogłoszono kolejny przetarg na dostawę materiałów do produkcji instalacji badawczej projektu II pt. „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”. więcej ...

__________________________________________________________________________

 • ROZSTRZYGNIĘTO PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROJEKTU II (data : 28.02.2013r.)

  Dnia 28.02.2013r. rozstrzygnięto przetarg ogłoszony 18.02.2013r. na dostawę materiałów do produkcji instalacji badawczej tj. tworzyw sztucznych do budowy złóż biologicznych więcej ...

___________________________________________________________________________

 • OGŁOSZONO PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROJEKTU II (data : 18.02.2013r.)

  Dnia 18.02.2013r. ogłoszono przetarg na dostawę materiałów do produkcji instalacji badawczej projektu II pt. „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”. więcej ...

_____________________________________________________________________________________________

 • ROZPOCZĘTO OGŁASZANIE PRZETARGÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU II (data : 15.02.2013r.)

  Z dniem 15.02.2013r. rozpoczęto ogłaszanie przetargów w ramach realizacji projektu II pt. „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”. Szczegóły zapytań ofertowych .. więcej ....

_____________________________________________________________________________________________

DOTACJE NA INNOWACJE ( data : 13.02.2013r.)

 • Zakład Produkcji Metalowej DECMET w partnerstwie z Firmą BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w ramach funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – uzyskał dotację na realizację projektu: „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”. więcej ....


______________________________________________________________________________________________

 • OGŁOSZONO KOLEJNY PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO PROJEKTU (data : 19.11.2012r.)

  Dnia 19.11.2012r. ogłoszono kolejny przetarg na dostawę materiałów do realizacji projektu pt. „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco – mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”. więcej ...

_______________________________________________________________________________________________

 • ROZPOCZĘTO OGŁASZANIE PRZETARGÓW W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU (data : 08.11.2012r.)

  Z dniem 08.11.2012r. rozpoczęto ogłaszanie przetargów w ramach realizacji projektu pt. „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco – mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”. Szczegóły zapytań ofertowych .. więcej ....

___________________________________________________________________________

 • PRZETARGI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ( data : 18.09.2012r.)

  Ogłoszenie przetargów w ramach realizacji projektu „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco – mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”. więcej ....

______________________________________________________________________________________________

 • DOTACJE NA INNOWACJE ( data : 03.09.2012r.)


  Zakład Produkcji Metalowej DECMET w partnerstwie z Firmą BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w ramach funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – uzyskał dotację na realizację projektu „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco – mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”. więcej ....

_________________________________________________________________________